OFERTA


Biuro prowadzi kompleksową obsługę firm w zakresie :
– prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) wraz z wymaganymi ewidencjami podatkowymi / VAT , CIT, /
– sporządzanie sprawozdań finansowych przewidzianych w Ustawie o rachunkowości
– prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wraz z wymaganymi ewidencjami podatkowymi /VAT , PIT/
– prowadzenie ewidencji przychodów /zryczałtowany podatek/
– sporządzanie dokumentacji kadrowej i płacowej
– sporządzanie dokumentacji ZUS
– sporządzanie deklaracji podatkowych- mięsiecznych, kwartalnych i rocznych
– przekazywanie sporządzonych deklaracji do US i do ZUS

Ceny uslug księgowych ustalane są indywidualnie i uzależnione są od liczby księgowanych miesięcznie dokumentów .
Warunki współpracy szczegółowo określone są w stosownej Umowie.